• SHOTGUN MOD GIẢM 40%
  • Giá: 399
  • Số lượt share: 9
  • Giá KM: 399
 • ÁO NỈ + 9A-91 New Year
  • Giá: 360
  • Số lượt share: 0
  • Giá KM: 360
 • Áo nỉ + AK-47 New Year
  • Giá: 360
  • Số lượt share: 3
  • Giá KM: 360
 • Áo nỉ + Điếu Phượng
  • Giá: 360
  • Số lượt share: 5
  • Giá KM: 360
 • GATLING GUN ROYAL.G
  • Giá: 699
  • Số lượt share: 3
  • Giá KM: 699
 • ÁO NỈ + XM8 New Year
  • Giá: 360
  • Số lượt share: 13
  • Giá KM: 360
 • Quà Tháng 1
  Nhận
 • Quà Tháng 2
  Nhận
 • Quà Tháng 3
  Nhận
 • Quà Tháng 4
  Nhận
 • Quà Tháng 5
  Nhận
 • Quà Tháng 6
  Nhận
 • Quà Tháng 7
  Nhận
 • Quà Tháng 8
  Nhận
 • Quà Tháng 9
  Nhận
 • Quà Tháng 10
  Nhận
 • Quà Tháng 11
  Nhận
 • Quà Tháng 12
  Nhận
Nhận
Từ 01/01/2018 tới 10/02/2018 các nhân vật tạo mới hoàn thành điều kiện:
* Đạt cấp độ 26 sẽ nhận Nhân vật LinhCa 7 NGÀY
* Nạp thẻ bất kỳ sẽ nhận M4A1-Hellfire VĨNH VIỄN