• GATLING GUN ROYAL.G
  • Giá: 699
  • Số lượt share: 3
  • Giá KM: 699
 • M4A1-GUITAR ROCKSTAR
  • Giá: 699
  • Số lượt share: 0
  • Giá KM: 699
 • THOMPSON I.D
  • Giá: 699
  • Số lượt share: 2
  • Giá KM: 699
 • CR21 XMAS
  • Giá: 699
  • Số lượt share: 0
  • Giá KM: 699
 • AK94 DIABLO
  • Giá: 699
  • Số lượt share: 0
  • Giá KM: 699
 • FAMAS IRONSHARK
  • Giá: 499
  • Số lượt share: 1
  • Giá KM: 499
 • Quà Tháng 1
  Nhận
 • Quà Tháng 2
  Nhận
 • Quà Tháng 3
  Nhận
 • Quà Tháng 4
  Nhận
 • Quà Tháng 5
  Nhận
 • Quà Tháng 6
  Nhận
 • Quà Tháng 7
  Nhận
 • Quà Tháng 8
  Nhận
 • Quà Tháng 9
  Nhận
 • Quà Tháng 10
  Nhận
 • Quà Tháng 11
  Nhận
 • Quà Tháng 12
  Nhận
Nhận
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 • Tân binh/ Thành tựu Nhận
 • Tân binh/ Trưởng thành Nhận
Từ 01/01/2018 tới 10/02/2018 các nhân vật tạo mới hoàn thành điều kiện:
* Đạt cấp độ 26 sẽ nhận Nhân vật LinhCa 7 NGÀY
* Nạp thẻ bất kỳ sẽ nhận M4A1-Hellfire VĨNH VIỄN