Sự kiện

Tuần mới hứng khởi cùng sự kiện Phục Kích

18-02-2018
Xin chào các xạ thủ

Chào mừng tuần lễ đầu tiên trong năm mới 2018, Phục Kích xin được gửi đến các game thủ 2 sự kiện như sau:


1. Đăng nhập nhận quà


Đối tượng: Tất cả các tài khoản
Thời gian: Từ 19/2 đến 25/2
Nội dung triển khai: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
 
Điều Kiện Phần quà Thời hạn/số lượng
Đăng nhập 1 ngày QCMM New Year A 1
Thompson-Infernal Dragon 1h
Tích lũy đăng nhập 2 ngày QCMM New Year B 1
AUG-Gold 2h
Tích lũy đăng nhập 3 ngày QCMM New Year C 1
Barrett-Ice Blue 1 ngày
Tích lũy đăng nhập 4 ngày QCMM New Year A 1
COP.357-Diablo 4 giờ
Tích lũy đăng nhập 5 ngày QCMM New Year B 1
Tông PK 3 ngày
Tích lũy đăng nhập 6 ngày QCMM New Year C 1
M4A1-C.S Diablo 2h
Tích lũy đăng nhập 7 ngày QCMM New Year A 1
Hòm tùy chọn Drone 1 sao bậc 1 vĩnh viễn

Ghi chú: - Người chơi được chọn 1 trong 2 phần quà tại mốc đăng nhập từ 1 đến 6
                 - Tại mốc đăng nhập thứ 7, người chơi được nhận cả 2 phần thưởng
                 - Người chơi có thể chọn 1 trong 3 loại Drone: Hunter, Robocon, Olymus khi mở hòm tùy chọn Drone


2. Lần đầu nạp thẻ


Đối tượng: Những tài khoản chưa từng nạp thẻ
Thời gian: Từ 19/2 đến 21/2
Nội dung triển khai: Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp thẻ lần đầu vào game nhận quà tương ứng.
 
Stt Điều kiện Phần quà Thời gian
1 Nạp 40 Kim cương Sonoko 7 Ngày
QCMM Birthday B 10
2 Nạp 100 Kim cương AUG Hellfire vĩnh viễn
Karambit vĩnh viễn
 
Ghi chú: Không tính thẻ tháng

Chúc các game thủ gặp nhiều may mắn
tin liên quan