top tên nv KC Nap cấp vip
  • A¬Trùm•Núp
  • 2,116,940
  • 15
  • Tony•Khánh
  • 531,616
  • 13
  • Lì•ThâmXồn
  • 528,820
  • 13
4 A-Trùm•GaTô 365,380 13
5 Super-bOm36 348,152 13
6 Tam•Mao|88 278,620 12
7 Hết☆Tiền 229,260 12
8 「$oái•Ca」 217,760 12
9 ƒç|ck|ốç✿ 201,840 12
10 [0F105C]xLee 197,900 12
;
top tên nv Số lượng vip