top tên nv KC Nap cấp vip
  • A¬Trùm•Núp
  • 1,709,300
  • 15
  • Tony•Khánh
  • 526,100
  • 13
  • A-Trùm•GaTô
  • 364,380
  • 13
4 ADUKAZ 356,720 13
5 super-b0m36 244,280 12
6 [0F105C]xLee 192,940 12
7 Kiên❄Khùng 187,940 12
8 FC_Ron188® 177,340 11
9 β¬ϑ¡ρ✿ 162,220 11
10 HD•LãᎧ|❼ 156,900 11
;
top tên nv Số lượng vip