top tên nv KC Nap cấp vip
  • A¬Trùm•Núp
  • 1,492,280
  • 15
  • Tony•Khánh
  • 526,100
  • 13
  • A¬Trùm•CS
  • 288,600
  • 12
4 ADUKAZ 191,300 12
5 Kiên❄Khùng 187,940 12
6 super-b0m36 180,800 12
7 β¬ϑ¡ρ✿ 144,340 11
8 [0F105C]xLee 137,240 11
9 Dũng•Như 133,040 11
10 •S•II 132,100 11
;
top tên nv Số lượng vip