top tên nv KC Nap cấp vip
  • A¬Trùm•Núp
  • 2,116,940
  • 15
  • Tony•Khánh
  • 528,008
  • 13
  • Lì•ThâmXồn
  • 478,880
  • 13
4 A-Trùm•GaTô 365,380 13
5 Super-bOm36 304,320 12
6 HD★M҉óɱ 257,820 12
7 FC°VIP 206,440 12
8 「$oái•Ca」 200,460 12
9 [0F105C]xLee 197,900 12
10 Kiên❄Khùng 187,940 12
;
top tên nv Số lượng vip