top tên nv KC Nap cấp vip
  • A¬Trùm•Núp
  • 1,715,300
  • 15
  • Tony•Khánh
  • 526,100
  • 13
  • ADUKAZ
  • 437,260
  • 13
4 A-Trùm•GaTô 365,380 13
5 super-b0m36 275,180 12
6 FC_Ron188® 211,480 12
7 [0F105C]xLee 195,540 12
8 Kiên❄Khùng 187,940 12
9 Çɦờ|ξm|tí 181,600 12
10 「$oái•Ca」 172,000 11
;
top tên nv Số lượng vip