top tên nv KC Nap cấp vip
  • A¬Trùm•Núp
  • 2,116,940
  • 15
  • Tony•Khánh
  • 531,872
  • 13
  • Lì•ThâmXồn
  • 528,820
  • 13
4 A-Trùm•GaTô 365,380 13
5 Super-bOm36 355,872 13
6 HD•Maoka 279,220 12
7 “Ađeptrai 233,840 12
8 「$oái•Ca」 218,160 12
9 FC_Bùm|-Chíu 206,140 12
10 [0F105C]xLee 197,900 12
;
top tên nv Số lượng vip