top tên nv KC Nap cấp vip
  • A¬Trùm•Núp
  • 1,636,400
  • 15
  • Tony•Khánh
  • 526,100
  • 13
  • A¬Trùm•CS
  • 292,600
  • 12
4 ADUKAZ 261,240 12
5 super-b0m36 214,220 12
6 Kiên❄Khùng 187,940 12
7 [0F105C]xLee 185,240 12
8 β¬ϑ¡ρ✿ 159,020 11
9 B¬Skyla 156,900 11
10 •S•II 132,100 11
;
top tên nv Số lượng vip