top tên nv KC Nap cấp vip
  • A¬Trùm•Núp
  • 2,116,940
  • 15
  • Tony•Khánh
  • 529,112
  • 13
  • Lì•ThâmXồn
  • 510,220
  • 13
4 A-Trùm•GaTô 365,380 13
5 Super-bOm36 344,040 13
6 HD•Lão|Tứ 257,820 12
7 ☆Eva☆ 221,500 12
8 「$oái•Ca」 207,160 12
9 [0F105C]xLee 197,900 12
10 fς•ɠôκμ 194,540 12
;
top tên nv Số lượng vip