top tên nv KC Nap cấp vip
  • A¬Trùm•Núp
  • 2,116,940
  • 15
  • Fc|Barcelona
  • 538,420
  • 13
  • Tony•Khánh
  • 531,984
  • 13
4 A-Trùm•GaTô 365,380 13
5 Super-bOm36 362,792 13
6 FC_Ron188★® 281,940 12
7 G*đeptrai* 238,040 12
8 「$oái•Ca」 221,560 12
9 FC|Juventus 206,340 12
10 [0F105C]xLee 197,900 12
;
top tên nv Số lượng vip