top tên nv KC Nap cấp vip
 • A¬Trùm•Núp
 • 926,000
 • 14
 • Xem
 • {LK}•LonG
 • 434,500
 • 13
 • Xem
 • A¬Trùm•CS
 • 203,400
 • 12
 • Xem
4 D*SK*M*Y 181,520 12 Xem
5 •S•II 132,100 11 Xem
6 HG_BốngBang 99,740 11 Xem
7 VnMelody 97,420 11 Xem
8 |K|-ÑëxüŠ 90,600 10 Xem
9 •WePro• 83,200 10 Xem
10 Na•Tra 77,700 10 Xem
;
top tên nv Số lượng vip
 • A¬Trùm•Núp
 • Số lượng VIP : 163
 • Xem
 • {LK}•LonG
 • Số lượng VIP : 96
 • Xem
 • D*SK*M*Y
 • Số lượng VIP : 86
 • Xem
6 A¬Trùm•CS 53 Xem
7 HG_BốngBang 49 Xem
8 |°TVM°|_Minh 49 Xem
9 ™LᏦ™_Mzin 48 Xem
10 AEB_NumDZ 48 Xem
11 Love_0nly 44 Xem
12 Na•Tra 43 Xem