logo

Chúc mừng NONAKA*** nhận được Lựu đạn-Birthday; Chúc mừng VTC.21129223*** nhận được Điếu cày Rồng; Chúc mừng LUANKEISHY1*** nhận được 20 kim cương; Chúc mừng ALOALOALO7*** nhận được Lựu đạn-Birthday; Chúc mừng HAICUTO12341*** nhận được 20 kim cương; Chúc mừng LUC1234*** nhận được Điếu cày Rồng; Chúc mừng VOTANHIEU241*** nhận được 20 kim cương; Chúc mừng VOTANHIEU020*** nhận được Lựu đạn-Birthday; Chúc mừng NGUYEN200*** nhận được EXP Drone lv.3 ; Chúc mừng VTC.21208133*** nhận được Gloves Infinity;
600 kim cương600 kim cương
AK-47 ExcavatorAK-47 Excavator
Black Panther Black Panther
Lựu Đạn Grenade ParasiticLựu Đạn Grenade Parasitic
Phantom 1 ngàyPhantom 1 ngày
Gloves InfinityGloves Infinity
AWM ShangchiAWM Shangchi
20 kim cương20 kim cương
200 kim cương200 kim cương
R8 ExcavatorR8 Excavator
Lựu đạn-BirthdayLựu đạn-Birthday
Điếu cày RồngĐiếu cày Rồng
EXP Drone lv.3 EXP Drone lv.3
 Apocalypse-Thập Luân Apocalypse-Thập Luân